Dzimšanas dienu dzejoļi

Dzimšanas dienu dzejoļi , , Valentīna diena Dzejolis , skola Dzejolis , Dzejolis katsikuks , mīlestība dzejolis , Ziemassvētku Dzejolis , Dzimšanas diena Dzejolis , Meteņiem Dzejolis , Dzimšanas dzejolis , Valentīna diena dzejolis , Ziemas dzejolis

Dzimšanas dienu dzejoļi


Askētisms,
vienu - juteklisko vēlmju ierobežošana,
lai
attīstītu citas,
tādas,
kuras neierobežo materiālā
pasaule,
ir cilvēka personības skola.


//

Miers valstī - taisnīgumā.


//

Tur,
kur beidzas veselība; tur,
kur beidzas nauda; tur,

kur beidzas cilvēku veselais saprāts,
- tur visur sākas
kristietība.


//

Mūsu katra apziņā evolūcija vēro pati sevi,
apzinās sevi.


//

Mēs bieži lietojam saindētus cildinājumus,
kuri netieši pievērš uzmanību tiem mūsu cildināto personu trūkumiem,
kurus mēs neiedrošināmies atklāt citādā ceļā.

//

JĀ UN NĒ Dziļā ziemas vakarā viens tāds JĀ un viens tāds NĒ abi gāja pastaigāt – viens tāds JĀ un viens tāds NĒ.
Visi,
kuriem pretī nāk viens tāds JĀ un viens tāds NĒ,
rausta plecus neziņā,
kurš ir JĀ un kurš ir NĒ Iet un iet pa ceļu tā viens tāds JĀ un viens tāds NĒ,
kamēr abi apmaldās – viens tāds JĀ un viens tāds NĒ.
Raud nu gaužas asaras viens tāds JĀ un viens tāds NĒ,
jo tie paši nezina,
kurš ir JĀ un kurš ir NĒ.

//

Nevis trūkums,
bet drīzāk pārpilnība mūs dara alkatīgus.

//

Brīvs ir tas,
kas var nemelot.

//

Cilvēku nevar neinteresēt daba,
tā viņu saista ar tūkstošiem nesaraujamu pavedienu; viņš ir tās dēls.


//

Man patīk būt populāram: tā ir laime; bet es vēlos būt
noderīgs: tas ir pienākums.


//

Lai arī kā mūs savstarpēji nešķirtu sabiedriskais un mantiskais stāvoklis,
tiesībās uz brīvību mēs esam vienlīdzīgi.

//

Vispatiesākā laime mīt jūsu dvēselē.
Netērējiet laiku un pūles,
meklējot prieku un laimi kaut kur ārpusē.


//

Nav tikumiski nemainīt savu pārliecību.


//

Bailes rodas gara vājuma rezultātā.


//

Dzīvnieka nemirstība - pēctečos,
savukārt cilvēka - slavā,
nopelnos un darbos.

//

Ja cilvēks vairāk domātu,
viņš mazāk rīkotos.

//

Kaunīgam gods,
nekaunīgam kumoss.


//

Darījuma veiksmi izšķir specifiskas klientu grupas noteikšana un piesaistīšana jeb piedāvātajam produktam vai pakalpojumam atbilstošas tirgus nišas sameklēšana.

//

Kā suni baro,
tā suns klausa.

//

Apvainotājs nekad nepiedos.
Piedot var tikai apvainotais.


//

Dažiem liekas,
ka pietiek tikai nosaukt citus par muļķiem,
lai tiktu atzīts par gudru vīru.

//

Godkārība un ziņkārība ir divi mūsu dvēseles dzenuļi.
Pēdējā liek mums visur bāzt savu degunu,
bet pirmā neļauj neko atstāt neatrisinātu un nenoteiktu.

//

Visi sūdzas par savu atmiņu,
bet neviens nesūdzas par savu prātu.

//

Cilvēks top patiesi liels tikai tad,
kad viņa rīcību iedvesmo dziļas jūtas.

//

Jāņu bērni bēdajās,
Kādas plūkt Jāņu zāles.
- Plūc papriekšu papardīti,
Tad grēteli,
vībotnīti.

//